"Znaki szczególne" Pauliny Wilk i "Guguły" Wioeltty Grzegorzeskiej jako (nie) sentymentalna podróż do przeszłości
["Znaki szczególne" by Paulina Wilk and "Guguły" by Wioletta Grzegorzewska as unsentimental journey into the past]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: "Powrót do przeszłości?" Gra z konwencją w literaturze polskiej XXI wieku
Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL, Koło Krytyków Literackich, Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL