Literackie kreacje Tatr i Podhala w wybranych powieściach kryminalnych
[Literackie kreacje Tatr i Podhala w wybranych powieściach kryminalnych]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kryminał. Okna na świat
Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski
Nazwa jednostki: Uniwersytet Zielonogórski