Literacki Lublin - o poezji debiutantów

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wiosna Poetycka"
Miejsce: Stawisko, Muzeum A.i J. Iwaszkiewiczów, Podkowa Leśna
Nazwa jednostki: Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku