Pamiątki po Schulzu. Drohobycz Ziemowita Szczerka

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Łucjan: Schulz
Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: IFP KUL, Fundacja "Chrońmy Dziedzictwo"