Autobiografia kresowa? Kresy w twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: VIII konferencja Polowska z cyklu "Świat Wincentego Pola"
Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Polskiej KUL, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Muzeum Lubelskie