Starch i groza we współczesnej literaturze i sztuce
[x]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nazwa jednostki: Koło Krytyków Literackich KUL, Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywisytów KUL