Jury w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim Koła Edytorów KUL na krótką prozę

Organizacja konkursów i olimpiad

MiejsceMSC: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II