Podróże Zbigniewa Herberta - prelekcja i prezentacja multimedialna dla uczniów Zespołu Szkół w Chodlu

Organizacja konkursów i olimpiad

MiejsceMSC: Zespół Szkół w Chodlu