W zasięgu wzroku. Strategie prezentacji zjawiska bezdomności w sztuce współczesnej
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ukryte w kulturze
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski