Dziecięce strachy. O tomie "Cała w piachu" Dariusza Suski
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Strach i groza we współczesnej literaturze i sztuce
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Koło Krytyków Literackich KUL, Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL