Czarny humor w opowiadaniach "Cztery róże dla Lucienne" Ronalda Topora
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Humory w literaturze
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Koło Krytyków Literackich KUL, Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL