Nawróceni? O przemianach bohaterów "Sońki" Ignacego Karpowicza
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nawrócenie - łaska - tajemnica - doświadczenia
Miejsce: WSD Kielce
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WSD Kielce