Jakości artystyczne obrazu a poetycka metafora (na przykładzie wierszy ekfrastycznych ks. Janusza St. Pasierba)
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Studium przedmiotu. Poezja i rzeczy
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Instytut Badań Literackich