Poza granicą słowa - poetycki projekt Jiri Kolara
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: (bez)graniczność
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Koło Krytyków Literackich KUL