Sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba jako sposób wyrażania doświadczenia religijnego
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ślady, zerwania, powroty... Metafizyka i religia w literaturze współczesnej
Miejsce: Poznań
Nazwa jednostki: Uniwersytet Adama Mickiewicza