Opowieści rzeczy. O znaczeniu przedmiotów w "Traktacie o łuskaniu fasoli" Wiesława Myśliwskiego
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Świętokrzyski Szlak Literacki - Sienkiewicz, Żeromski i inni
Miejsce: Bodzentyn
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu, Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego