Revitalisation concept of Masovian Duke's Castel in Cichanów

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Current Iusses in Research, Conservation of Historical Fortifications
Miejsce: Lwów
Nazwa jednostki: Lviv Polytechnic National State University