Pół żartem i na serio. "Bajki" i "Król Mrówek" Zbigniewa Herberta
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Małe formy prozatorskie. Między tradycją a nowoczesnością
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski