Ksiądz wobec świata w reportażu i fikcji literackiej Wojciecha Tochmana
[x]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: WSD Kielce
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II