Sztuka w "Podróżach do Włoch" Jarosława Iwaszkiewicza
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Aktualność sztuki
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Historii Sztuki KUL