Czytanie współczesności. Z prac Katedry Krytyki Literackiej KUL, t.1
[x]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: KUL
Rok wydania: 2010
Redaktorzy: Małgorzata Peroń, Małgorzata Łukaszuk