Miłosz i sztuka: w kręgu poetyckiej ekfrazy.

Działalność odczytowa

MiejsceMSC: KUL, Lublin