Udział w obradach jury w ogólnopolskim konkursie: "Dziennik pandemiczny"

Organizacja konkursów i olimpiad

MiejsceMSC: Kraków, Instytut Literatury