Czytanie współczesności. 2
[Conteporary reading. 2]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2019
Redaktorzy: Małgorzata Łukaszuk
Tom: 2