Gesty pożegnania. Motyw rozstania w najnowszej prozie polskiej (I. Karpowicz, Gesty, M. Wicha, Rzczy, których nie wyrzuciłem, M. Bieńczyk, Kontener)
[Farewell gestures. The motive of parting in the latest Polish prose (I. Karpowicz, Gestures, M. Wich, Rzcza, which I did not throw away, M. Bieńczyk, Kontener)]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XVI Warsztaty Herbertowskie 2019 "Ataman Łoboda - Józef Łobodowski, Gustaw Herling-Grudziński i doświadczenie łagrowe"
Miejsce: Lwów
Nazwa jednostki: Instytut Literatury, Ukraiński Instytut Literatury im. T.H. Szewczenki Narodowej Ukrainy, Akademia Ignatianum w Krakowie