Wizerunki Polonii w sztuce na przestrzeni dziejów

Działalność odczytowa

MiejsceMSC: Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie