Rada Programowa Warsztatów Herbertowskich

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym