„Nasze filmy są w nas”. Pomiędzy biografią a opowieścią o filmie (J. Kos-Krauze, A. Pawlicka, „Jest życie po końcu świata”)
[ "Our films are in us." Between the biography and the story of the film (J. Kos-Krauze, A. Pawlicka, "There is life after the end of the world")]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze pięknej”
Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski