Przywracanie wartości. Rec. Jan Księżyk, Znaczenie ekfrazy dla poetyki narracji eseistycznej - formy ocalenia wartości i doświadczenia piękna w eseistyce Zbigniewa Herberta, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ss. 130
[Restoring values. Rev. Jan Księżyk, Znaczenie ekfrazy dla poetyki narracji eseistycznej - formy ocalenia wartości i doświadczenia piękna w eseistyce Zbigniewa Herberta, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, pp. 130]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2018
Tom: 66
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 200-202
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/download/10599/10567
DOI: 10.18290/rh.2018.66.1-13