recenzja książki: Znaczenie ekfrazy poetyckiej dla narracji eseistcyznej - formy ocalenia wartości i doświadczania piękna w eseistyce Zbigniewa Herberta
[review: Znaczenie ekfrazy poetyckiej dla narracji eseistcyznej - formy ocalenia wartości i doświadczania piękna w eseistyce Zbigniewa Herberta]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Jan Księżyk