Obrazy stworzenia świata w poezji Jana Pawła II i ks. Janusza S. Pasierba
[Images of the creation of the world in the poetry of John Paul II and Janusz S. Pasierba]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II
Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski