Prezentacja książki "Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku
[Book presentation: "Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza: Herbert po dwudziestu latach. Nowe interpretacje twórczości
Miejsce: Instutut Myśli J. Tischnera, Kraków