Zachwyt, piękno, udręka ("Obłoki nad Ferrarą" Zbigniewa Herberta)
[Delight, beauty, anguish ("Clouds over Ferrara" by Zbigniew Herbert)]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza: Herbert po dwudziestu latach. Nowe interpretacje twórczości
Miejsce: Instutut Myśli J. Tischnera, Kraków