Małgorzata Gałązka

2018

Prace magisterskie
 • Nielegalna adopcja a handel dziećmi w polskim prawie karnym
 • Karcenie małoletnich w polskim prawie karnym
 • Przestępczość zorganizowana w zakresie handlu ludźmi oraz instrumenty jej zwalczania w prawie polskim
 • Przestępstwo zabójstwa w typie kwalifikowanym (art. 148 § 2 kk) w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Lublinie
 • Przestępstwo zabójstwa w afekcie na podstawie orzecznictwa sądów okręgowych
 • Odpowiedzialność karna lekarza za nieudzielenie pomocy
 • Wypadek drogowy w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo posiadania narkotyków w polskim prawie karnym
 • Korupcja w instytucjach publicznych oraz karne środki jej zwalczania
 • Odpowiedzialność za mobbing wobec pracownika
 • Prawnokarna ochrona umowy kredytu
 • Reklama w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo bójki i pobicia z następstwem śmiertelnym (art 158 § 3 kk) w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Lublinie
 • Prawnokarna ochrona dziecka nienarodzonego przed zamachami ze strony matki
 • Niepoczytalność i poczytalność ograniczona w polskim prawie karnym
 • Ochrona zwierząt w polskim prawie karnym
 • Problemy kryminalizacji stalkingu na tle polskiego prawa karnego
 • Typ kwalifikowany przestępstwa rozboju w polskim prawie karnym
 • Doping w sporcie w polskim prawie karnym
 • Rozbicie solidarności przestępców jako forma przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej