Małgorzata Gałązka

2022


Rozdział w recenzowanej książce naukowej2021
2020

 • Wpływ przepisów prawa Unii Europejskiej o badaniach klinicznych produktów leczniczych na polskie prawo karne
  [w:] FORUM PRAWNICZE

 • Podręcznik akademicki


  Skrypt dydaktyczny


  2019
  Skrypt dydaktyczny
  2018

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2015  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2014
  2013
  2012


  Skrypt dydaktyczny


  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2008

 • Glosa do uchwały z dnia 26 października 2006, I KZP 18/06
  [w:] Przegląd Sądowy

 • 2007

 • Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 20 marca 2007 r. w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko Polsce, nr skargi 72881/01
  [w:] Przegląd Sejmowy

 • 2006

 • Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 7 marca 2006 r. w sprawie Evans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu
  [w:] Palestra

 • 2005


  Książka naukowa recenzowana