Małgorzata Gałązka
dr hab. Małgorzata Gałązka
Adiunkt - Katedra Prawa Karnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.galazka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9433-4356