Magdalena Lubiarz

Absolwentka ochrony środowiska, doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo. Na architekturze krajobrazu KUL pracuje od początku jej istnienia. Prowadzi badania naukowe nad wpływem działalności człowieka na środowisko, szczególnie rośliny i zwierzęta na terenach zurbanizowanych. Drugim kręgiem jej zainteresowań naukowych jest ochrona krajobrazu kulturowego.

Ostatnia aktualizacja: 13.08.2020 16:27