dr hab. Magdalena Lubiarz
adiunkt - Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: magdalena.lubiarz_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6690-019X