Magdalena Lubiarz

2022

Prace magisterskie
 • Przestrzenie publiczne w miejscowości Krynice
 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenu przy stawach w Mełgwi
 • Kształtowanie naturalistycznych placów zabaw na przykładzie terenu przy Zalewie w Żółtańcach
 • Centrum poza centrum - nowe „śródmiejskie” przestrzenie publiczne na obrzeżach miast
 • Analiza przestrzeni publicznych w dzielnicy Czechów Północny w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania
 • Odnawialne źródła energii w terenach zurbanizowanych – przyszłość czy utopia

2021

Prace magisterskie
 • Tereny zieleni dzielnicy Czuby Południowe w Lublinie jako obszar sprzyjający występowaniu pszczołowatych i innych zapylaczy
 • Studium koncepcyjne rewitalizacji terenu poprzemysłowego położonego w dzielnicy Za Cukrownią w Lublinie
 • Zagospodarowanie rekreacyjne otoczenia zalewu Zakładu Eksploatacji Kruszywa w Radymnie

2020

Prace magisterskie
 • Ciągłość terenów zieleni - koncepcja zagospodarowania doliny Czechówki w Lublinie

2018

Prace inżynierskie
 • Koncepcja poprawy jakości przestrzeni w rejonie dworca kolejowego w Lublinie poprzez budowę kładki pieszo-rowerowej
 • Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznych na przykładzie osiedla Kolejarz w Lublinie

2016

Prace inżynierskie
 • Projekt koncepcyjny terenu Lubelskiego Klubu Jeździeckiego
 • Projekt koncepcyjny skweru miejskiego w Łukowie
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy Lubelskim Centrum Małych Zwierząt

2015

Prace inżynierskie
 • Projekt ogrodu światła przy domu jednorodzinnym w Nowym Dworze
 • Projekt skweru w Bychawie
 • Ogród muzyczny przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
 • Cocktail bar na dachu hotelu Victoria - projekt koncepcyjny

2014

Prace licencjackie
 • Projekt koncepcyjny ogrodu przydomowego przyjaznego ptakom