Zainteresowania naukowe:

- Nieoficjalna antroponimia we współczesnym języku rosyjskim

- System onomastyczny gwar terenów pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

- Międzykulturowa komunikacja w aspekcie badań opozycji „swój-obcy”

 

Kariera naukowa:

2001-2007 – Jednolite studia magisterskie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Praca magisterska: Sposoby nominacji przezwisk w języku rosyjskim i polskim napisana pod kierunkiem naukowym prof. Olega Tyszczenki.

2007-2011 – Dzienne studia doktoranckie z dziedziny językoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Rozprawa doktorska: Przezwiska w języku rosyjskim i polskim w ujęciu strukturalno-semantycznym i pragmatycznym napisana pod kierunkiem naukowym prof. Olega Tyszczenki.

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2020 16:48