2020

2016Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki20152014
2013


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


20112010
Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowegoWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2009Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2008

  • Prozwiszcznyje naimienowanija priepodawatielej w russkom i polskom jazykah