2020

Prace licencjackie
  • Neologizmy w rosyjskim socjolekcie młodzieżowym (analiza leksykalna wpisów na portalu społecznościowym Facebook)
  • Analiza pola semantycznego "człowiek" w dialekcie północnorosyjskim na materiale źródeł leksykograficznych obwodu archangielskiego i wołogodzkiego.
  • Najnowsze zapożyczenia z języka angielskiego w rosyjskim dyskursie publicystycznym (na materiale wybranych tekstów prasowych).