Lesław Łesyk

ur. 24 sierpnia 1982 r. - Szczecinek (woj. zachodniopomorskie)

 

2019 – magister filologii słowiańskiej

2018 magister filologii klasycznej

2014 – doktor nauk teologicznych (specjalizacja: Historia Kościoła, patrologia)

2010 – uzyskanie kościelnego stopnia naukowego – licentia in sacra theologia (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego)

2007 – magister teologii (z przygotowaniem pedagogicznym)

2001 – egzamin maturalny (z wyróżnieniem)

1997 – 2001: I Liceum im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku (profil humanistyczny)

2001 uzyskanie tytułu zawodowego muzyka - instrumentalisty, specjalizacja gry na akordeonie

1992 – 2001: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku

1989 – 1997: Szkoła Podstawowa w Juchowie

 

 

Wykształcenie

2019 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra filologii słowiańskiej

dysertacjaStrategie i metody przekładu na podstawie własnych tłumaczeń wybranych starosłowiańskich tekstów z gatunku "chożdienij"

promotor: dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL

2016 – 2019: studia II stopnia z filologii słowiańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne)

 

2018  uzyskanie tytułu zawodowego magistra filologii klasycznej

dysertacjaWybrane opisy Jerozolimy i miejsc świętych w "Prawosławnym Palestynskim Sbornyku"

promotor – dr hab. Ewa Osek

2016 – 2018: studia II stopnia z filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych)

 

lipiec – sierpień 2014: The Fifth Lincoln College International Summer School of Greek Palaeography, University of Oxford; poziom Master

 

wrzesień 2014: uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych (specjalizacja: Historia Kościoła, patrologia)

dysertacjaTertulian wobec kwestii społecznych Północnej Afryki. Studium pism parenetycznych

promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki

2010 – 2014: studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Instytut Historii Kościoła i Patrologii)

 

2010: uzyskanie kościelnego stopnia naukowego – licentia in sacra theologia (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego)

2008 – 2010: studia licencjacko-doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (Katedra Historii Kościoła i Patrologii)

 

2007: uzyskanie tytułu zawodowego magistra teologii

dysertacjaKapłan – posługa i formacja w świetle „De sacerdotio” Jana Chryzostoma

promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki

2001 – 2007: studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z teologii (Wydział Teologii)

 

2001: egzamin maturalny (z wyróżnieniem)

1997 – 2001: I Liceum im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku (profil humanistyczny)

 

2001: uzyskanie tytułu zawodowego muzyka - instrumentalisty, specjalizacja gry na akordeonie

1992 – 2001: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku

  

 

Staże naukowe

2014, 2015, 2016, 2018

  • Centrum Paleografii, Kodykologii i Dyplomatyki w Moskwie (Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk [Центр «Палеография, кодикология, дипломатика», Институт всеобщей истории РАН, Российская Академия наук]
  • staż pod kierunkiem prof. Borysa L. Fonkicza (Борис Львович Фонкич; dr n. hist., członek-korespondent Akademii Ateńskiej, doctor honoris causa Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, profesor)
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2020 22:15