Lesław Łesyk
dr Lesław Łesyk
Asystent - Sekcja Rękopisów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: leslaw.lesyk_usun_to@kul.pl