Lesław Łesyk
dr Lesław Łesyk
Asystent - Sekcja Rękopisów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: leslaw.lesyk_anti_spam@kul.pl