2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


20132012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany