• magister (od 2019-09-20)
  • magister (od 2019-09-20)
  • magister (od 2018-09-27)
  • doktor (od 2014-09-30)
  • magister (od 2007-05-10)