2022

Prace magisterskie
 • Ochrona praw dziecka w przypadku rozwodu rodziców
 • Prawne aspekty transplantacji organów ludzkich
 • Ochrona przed wymuszonymi zaginięciami w świetle praw człowieka
 • Trybunał Konstytucyjny jako organ ochrony praw i wolności w Polsce
 • Tymczasowe aresztowanie w świetle praw człowieka
 • Zakaz tortur w systemie praw człowieka
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze w świetle praw człowieka
 • Dopuszczalne ograniczenia praw człowieka więźnia w czasie pandemii COVID-19
 • Ochrona praw człowieka w sporcie
 • Prawa i obowiązki skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w świetle międzynarodowych umów ochrony praw człowieka

2021

Prace magisterskie
 • Rola i zadania Rzecznika Praw Dziecka w systemie ochrony praw i wolności
 • Zgoda na eksperyment medyczny w świetle standardów praw człowieka
 • Ochrona kontaktów z dzieckiem w systemie praw człowieka
 • Kobieta jako podmiot szczególnie chroniony w systemie praw człowieka
 • Dziecko jako ofiara handlu ludźmi w systemach praw człowieka
 • Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec kobiet i dzieci w systemie praw człowieka
 • Prawa pacjenta i ich ochrona w systemie praw człowieka
 • Rola Ombudsmana w ochronie praw pacjenta w Polsce
 • Zasada poszanowania godności skazanego
 • Rola funkcjonariuszy publicznych w procesie zapobiegania torturom i nieludzkiemu poniżającemu traktowaniu i karaniu