Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa Mszy św. z okazji XXV-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Najświętszej Marii Panny Królowej Afryki (Sióstr Białych)
[Musical setting of the Holy Mass to commemorate 25th anniversary of the presence in Poland of the Missionary Sisters of Our Lady of Africa (White Sisters)]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL