Kinga Strycharz-Bogacz

Koncert jubileuszowy Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL w ramach obchodów 70-lecia działalności DA KUL
[The Jubilee Concert of the Choir DA KUL to celebrate the 70th anniversary of DA KUL]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL